Försvarets Radioanstalt – 2003-2004

”En svensk myndighet utvecklar teknik för att kunna avlyssna all telekommunikation till och från Sverige. Vem som helst kan då när som helst få sina telefonsamtal och epostmeddelanden granskade. Det handlar om ett av Sveriges allra hemligaste spionorgan: Försvarets Radioanstalt - FRA. Och det handlar om signalspaning, som det något missvisande svenska ordet är för det som på engelska kallas SIGINT – Signal intelligence. ” Så börjar den rapport jag skrev 2005 om FRA. Sedan dess har mycket hänt. Mycket av det rapporten handlar om har genomförts och FRA är inte längre en okänd myndighet som den var då. Men rapporten sprids fortfarande genom tiotusentals nedladdningar per år. Så det förefaller som den fortfarande har ett visst värde.

Under 2003 och 2004 granskade jag FRA - för medel från Journalistfonden -  ur svenskt och internationellt perspektiv med sikte på att reda ut var denna, den mest okända delen av Sveriges underrättelseetablissemang stod då. Under denna tid fann jag en rad tidigare okända uppgifter, varav en del för första gången publicerades i rapporten till Journalistfonden. Delar publicerades i TV4:s samhällsmagasin Kalla Fakta den 17 november 2003. Jag gör för enkelhetens skull i rapporten ingen skillnad på det som härrör från den researchen och det som kommer av mina studier på egen hand. Ladda ner rapporten här:


Försvarets Radioanstalt – 2003-2004 >>